Otázky a odpovědi

Umístění Slovanské epopeje

Proč bude Epopej právě v Savarinu?

Umístění Slovanské epopeje v prostorách projektu Savarin znamená její zpřístupnění v samotném srdci Prahy. Jedná se o dílo takového formátu, které do centra hlavního města patří. Savarin navíc vzniká pod taktovkou ikony současné světové architektury a designu Thomase Heatherwicka a jeho studia a byl vybrán Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy jako jedno z nejvhodnějších míst, kam by plátna mohla být umístěna, což by konečně naplnilo přání Alfonse Muchy.

Umístění Epopeje do projektu Savarin schválily všechny relevantní orgány Hlavního města Praha i městské části Praha 1. Nadace Mucha, která se věnuje zachování a propagaci tvorby Alfonse Muchy, navíc do expozice umístí výběr z rodinné sbírky celoživotního díla jednoho z nejslavnějších českých umělců. V prostoru galerie v Savarinu se tak bude vyprávět příběh Slovanské epopeje v úplném kontextu.

Proč má vůbec epopej být v centru Prahy?

Zpřístupnění epopeje v důstojných prostorách v samotném srdci Prahy si dílo takového formátu zaslouží. Nová expozice přímo na míru Slovanské epopeji v projektu Savarin přitom nezatíží své okolí větším pohybem osob, protože vstup do expozice bude zajištěn z vnitrobloku a dostupnost pro návštěvníky usnadní i nově vytvořené přímé propojení do stanice metra.

Je pravda, že umístění v centru Prahy přinese do centra více turistů, což je v rozporu se záměrem magistrátu?

Umístění epopeje v centru Prahy do města více turistů ze zahraničí nepřivede, ti v centru budou tak jako tak. Přinese ale dobrý důvod cestovat do centra metropole i obyvatelům celé České republiky – a o to město dlouhodobě usiluje.

Proč je to propojeno s Nadací Mucha?

Nadace Mucha je mezinárodně uznávaná jako autorita v oblasti života a díla Alfonse Muchy. Již více než 6,5 milionům lidí po celém světě představila nejen Muchovo dílo, ale i českou kulturu. Nově vznikající expozice je koncipována jako cesta životem Alfonse Muchy a tím, jak tato pouť vedla k vytvoření Slovanské epopeje. Vše tak bude uvedeno do kontextu s uměleckými díly a studijními materiály, které dosud nebyly veřejně vystaveny. Od chvíle, kdy Crestyl začal na projektu Savarin pracovat, zvažoval, čím jej ještě obohatí. Řadu měsíců proto probíhala jednání s rodinou Johna Muchy a Nadací Mucha o umístění výběru z jejich rodinné sbírky, která je největší a nejobsáhlejší kolekcí prací Alfonse Muchy na světě, v prostorách Savarinu.

Nebude Epopej umístěna v obchodním centru?

Savarin není obchodním nebo kancelářským centrem, primárně se jedná o nový veřejný prostor, který vzniká pod vedením světoznámého architektonického a designérského studia Thomase Heatherwicka. Respektuje dlouhodobý vývoj lokality, strukturu a kombinaci funkcí, které na Václavské náměstí odjakživa patří. Počítá s renovací všech zchátralých cenných historických budov a vnesením života do vnitrobloků obnovou barokní zahrady, zachováním dvorů, ale i vytvořením pasáží.

Vytvoří se zde nové klidné náměstí se zahradou, kavárnami a restauracemi, vznikne i víceúčelový prostor určený zejména pro kulturní a společenské akce. Umístění Epopeje dodává celé lokalitě další rozměr. Vznikne zde světově unikátní muzeum srovnatelné z koncepčního hlediska snad jen s van Gogh muzeem v Amsterdamu. Návštěvníci galerie navíc budou mít samostatný vyhrazený vstup přímo z parku a historickou budovu jízdárny v nově vybudovaném vnitrobloku.

Kolik to bude město stát?

Připravuje se detailní dokumentace celého umístění Epopeje v Savarinu. Crestyl jako investor se ale již dříve zavázal uhradit veškeré náklady spojené se stavbou výstavních prostor včetně veškerého vnitřního zařízení dle požadavků na prezentaci takovéhoto díla. Praha tak neponese žádné počáteční náklady na vytvoření expozice, navíc nájemné a náklady na provoz budou kryty z výnosů galerie. Praha přitom bude mít podíl na zisku z provozu galerie, naopak samotný Crestyl jako investor žádný podíl na zisku mít nebude.

Jak velkou plochu bude expozice zabírat?

Expozice Slovanské epopeje a výběru rodinné sbírky by měla být umístěna na ploše přes šest tisíc m² tak, aby to odpovídalo všem představám a požadavkům města i Nadace Mucha. Detailní dokumentace celého umístění Epopeje v Savarinu se aktuálně připravuje.

Budou prostory dostatečně reprezentativní a důstojné pro takovéto dílo?

Jednoznačně ano, celá galerie vzniká přímo na míru Slovanské epopeji a výběru z rodinné sbírky Nadace Mucha. Vznikne zde světově unikátní muzeum srovnatelné z koncepčního hlediska snad jen s van Gogh muzeem v Amsterdamu.

Proč bude Epopej umístěna pod zemí? Bude v bezpečí?

Samozřejmě, že bude v naprostém bezpečí. Veškeré prostory a jejich zabezpečení budou připraveny v koordinaci se všemi zainteresovanými stranami včetně Galerie Hlavního města Prahy. Umístění pod historickou jízdárnou a parkem umožní vybudovat obrovský prostor bez sloupů tak, aby Slovanská epopej mohla být poprvé vystavena tak, jak si to její autor přál. Alfons Mucha, když navrhoval své teze, jak by měl sál pro Epopej vypadat, umisťoval obrazy v určitém sledu. Mají být vidět jeden po druhém, a to ještě nikdo nikdy takto vystavit nedokázal.

V Savarinu se tak stane poprvé – a bude to právě proto, že díky umístění pod zem se může vytvořit obrovská hala – přitom přímo v srdci Prahy a na metru. Je to unikátní příležitost udělat něco takového v sousedství Václavského náměstí.

Na jak dlouho bude Epopej umístěna v Savarinu?

V Savarinu nalezne domov na dvacet pět let s možností pětileté opce. Mezitím by Praha měla vystavět vlastní pavilon s důstojnými prostory, kde by do budoucna byla natrvalo vystavena všechna velkoformátová plátna Epopeje.

Savarin

Co vlastně Savarin zahrnuje?

Projekt Savarin je umístěn přímo v sousedství pražského Václavského náměstí, které s odkazem na tradici václavských pasáží propojí s ulicemi Na Příkopě, Jindřiškou a Panskou. Zahrnuje pečlivou rekonstrukci stávajících historických budov a vznik úplně nového veřejného prostoru se zelení, otevřeným prostranstvím ve vnitrobloku a komerčními plochami.

Savarin se skládá ze čtyř na sebe navazujících, a přitom vzájemně propojených samostatných částí, z nichž každá bude mít svůj vlastní charakter a způsob využití. Ctí tak tradiční pražské urbanistické uspořádání, kde na sebe navazují různě velké ulice, náměstí, dvory nebo parky, které pohromadě tvoří harmonický celek. Navíc projekt obsahuje nový vchod do stanice metra Můstek.

Zůstanou zachovány historické budovy?

Cílem je zachování a rekonstrukce všech nyní zanedbaných cenných chráněných historických budov v samém srdci metropole a jejich maximální zpřístupnění. Do vnitrobloků se vrátí život obnovou zahrady a vytvořením náměstíčka, zachovávají se dvory a vytvoří se nové pasáže. Všechny cenné historické budovy tak samozřejmě budou zrekonstruovány, a to včetně barokního Piccolominiho paláce (Savarin) od Kiliána Ignáce Dientzenhofera nebo historické jízdárny, kterou není z okolních ulic vůbec vidět. Právě mezi těmito dvěma budovami bude obnovena barokní zahrada – jedná se o možná jediný dochovaný barokní půdorys v centru Prahy. Obecně všechny historické budovy orientované do ulice zůstanou zachované.

Je Savarin schválen památkáři a úřady?

Celkový architektonický návrh připravený studiem Thomase Heatherwicka již získal kladná stanoviska jak na magistrátním Odboru památkové péče, tak od Národního památkového ústavu a má podporu i u Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a vedení Prahy 1 i Magistrátu.

V jaké je Savarin fázi, kdy bude otevřen?

Nyní standardně běží povolovací procesy k aktuální podobě projektu od Thomase Heatherwicka, projekt je ve fázi územního řízení. Termín dokončení se pak očekává maximálně do tří let od zahájení samotné stavby, přesné časování závisí na vydání všech potřebných povolení. V mezidobí již od konce roku 2021 probíhá první fáze, kterou je rekonstrukce a restaurování historického paláce Savarin.

Ministerstvo kultury projekt údajně zamítlo, je to pravda?

Nejedná se o pravdivé tvrzení. Negativní stanovisko Ministerstva kultury se totiž vyjadřovalo k původnímu několik let starému projektu, nevztahovalo se ale k uskutečnění celkového architektonického návrhu připraveného studiem Thomase Heatherwicka, který byl veřejně prezentován, a který bude uskutečněn. Stanovisko pouze odráželo dlouhé povolovací procesy v České republice. Nyní standardně běží povolovací procesy k aktuální podobě projektu od Thomase Heatherwicka, projekt je ve fázi územního řízení.

Bude nově vybudovaný veřejný prostor ve vnitrobloku stále přístupný?

Přístup do pasáží a vnitrobloku bude kopírovat provozní dobu pražského metra, protože zde bude umístěn nový výstup. Bude tak uzavřen pouze několik hodin během noci.

Za Savarinem prý stojí ruští oligarchové. Je to vůbec pravda?

Není to pravda, jedná se o dezinformaci, jejímž cílem je poškodit Crestyl a zřejmě zabránit dohodě o vybudování expozice pro Slovanskou epopej Alfonse Muchy v pražském Savarinu. Z tohoto důvodu již firma učinila právní kroky vůči těm, kdo tyto nepravdivé informace šíří. Projekt Savarin nemá absolutně nic společného s žádnými ruskými ani jinými oligarchy a bude opravdu důstojným místem pro umístnění Epopeje.