Expozice Mucha

Pro Slovanskou epopej vzniká v centru Prahy v projektu Savarin samostatný prostor, který je připravován výhradě pro toto jedinečné dílo – tak, jak si to Alfons Mucha přál a zamýšlel při darování Epopeje hlavnímu městu.

Expozice na míru

Pod vedením anglického architektonického a designerského studia Heatherwick vzniká „katedrála pro epopej“. Překlenuté místo bez sloupů s vysokými stropy, které umožní divákovi vnímat celé dílo ve své velikosti. Takto rozhlehlé místo bez sloupů může v širším centru Prahy vzniknout jedině díky umístění do podzemí parku v sousedství historické jízdárny.

Galerie bude mít svůj samostatný vstup přímo z parku v nově vybudovaném vnitrobloku. Moderní technologie zajistí pro dílo ideální klimatické podmínky a ochrání tuto jedinečnou kulturní památku pro další generace.

Nejen Slovanská epopej

Ve spolupráci s Nadací Mucha bude Slovanská epopej vystavena společně s výběrem z děl z rodinné sbírky. Epopej tak bude prezentována v kontextu celého Muchova díla a života.

Přístupná pro všechny

Po vzoru pařížského Louvre

Expozice bude umístěna v samém srdci Prahy, ve vnitrobloku mezi Václavským náměstím a Panskou ulicí v nově vznikajícím projektu Savarin. V této dnes zanedbané části dojde k obnově volně přístupného veřejného prostoru se zahradami i novým napojením na metro.

Přeměna vnitrobloku vrátí Václavskému náměstí jeho prestiž a důstojnost. To tak bude opět bude patřit k nejoblíbenějším místům v Praze. Slovanská epopej se tak navíc přirozeně dostane blíž k lidem.

Zakomponování samostatné galerie do většího funkčního celku umocní její věhlas a přivede veřejnost k umění – podobně jako se tomu stalo v případě muzea umění Louvre v Paříži.

Savarin

Galerie Mucha se samostatnou expozicí Slovanské epopeje bude vybudována na náklady investora ve spolupráci s oceňovaným architektonickým studiem Heatherwick v komplexu Savarin.

Savarin se tak stane místem, kde se budou harmonicky doplňovat historické budovy s inovativní architekturou a kde se lidé budou přirozeně setkávat.

Jízdárna

Celá zadní část dvora sloužila dlouho jako jízdárna. Koně zde měli ustájeni důstojníci rakousko-uherské armády. V této části bude umístěna Slovanská epopej.

Barokní zahrady

Vnitřní dvůr bude přetvořen na veřejný prostor se zahradami a terasovitými střechami nabízejícími výhled na Prahu.

Palác Savarin

Od roku 1905 – tedy i v době vzniku Slovanské epopeje – se v paláci Savarin scházely partičky pánů z vyšší společnosti. Jít tenkrát do Savarinu, znamenalo v Praze „být in“.

Slovanská epopej

Slovanská epopej je soubor dvaceti Muchových pláten vytvořených mezi roky 1912 a 1926 zobrazujících dějiny Slovanů.

Co do velikosti jsou opravdu ohromná, největší měří 6 × 8 metrů. Projekt podpořil Charles Richard Crane (1858–1939), zámožný obchodník a filantrop z Chicaga. Crane se intenzivně zajímal o slovanskou kulturu a vývoj politických událostí ve východní Evropě a finanční i emoční podporu Muchovi poskytoval téměř dvě desetiletí.

V tomto cyklu Mucha vyobrazil vývoj slovanské civilizace od starověkých počátků přes středověk a křesťanskou reformaci až po následky první světové války, která přinesla konec závislosti slovanských národů na Rakousku-Uhersku.

V roce 1928 Mucha oficiálně představil dokončenou Slovanskou epopej městu Praze a věnoval ji jako dar národu k 10. výročí vzniku nezávislého Československa.